FÖDELSEDAGSERBJUDANDE: 20% PÅ ALLT
Gäller fra 8/4 til 14/4

MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Vi ska omsätta ord till handling
och bidra till en mer hållbar framtid. 


Med en stor egen produktion har vi naturligt ett ansvar för att ta hand om miljön. Vi är beroende av jordens resurser och därför vill vi bidra till en mer hållbar värld genom ansvarsfull produktion som minimerar avfallet och minskar koldioxidutsläppen.

Vårt arbete med hållbarhet är förankrat i två av FN:s globala mål för hållbar utveckling som specifikt fokuserar på hållbar energi och ansvarsfull konsumtion och produktion (mål 7 och 12). För vi tror mer på några få realistiska mål än på många vackra ord. På konkreta insatser, där effekten är som störst.

När vi når våra mål sätter vi upp nya som steg för steg kan minska vårt klimatavtryck och säkerställa en mer hållbar produktion och framtid – för oss och för planeten.

Vi är FSC®-certifierade

Som ett viktigt steg på vägen mot att minska vårt klimatavtryck och säkerställa en mer hållbar produktion blev Illux FSC-certifierat 2020. 

FSC-certifikatet är din garanti för att din produkt har producerats under socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarsfulla förhållanden. Det innebär bland annat att produkten kommer från skogar där det inte fälls fler träd än vad skogarna klarar av att reproducera. Det innebär också att produkten kommer från skogar där skogsägaren får ett anständigt pris för sitt virke och att de lokala skogsarbetarnas rättigheter är garanterade. 

Bakom certifieringen står den internationella ideella organisationen Forest Steward Council®, som arbetar för att säkerställa ett hållbart skogsbruk i alla delar av leverantörskedjan. Från att trädet slår rot i skogen tills den färdiga produkten är i konsumentens händer. Som ett FSC-certifierat företag ser vi till att alla dessa led i vår distributionskedja uppfyller FSC-standarderna. 

Eftersom vi åtar oss att följa specifika procedurer, ber vi dig att kontakta oss på post@illux.se om du vill ha din beställning registrerad som FSC-certifierad på din faktura.

Se vår FSC-certifiering

Gjord på beställning

Världen behöver inte mer överproduktion. Därför producerar vi bara det vi säljer. Det ger dig flexibiliteten att skräddarsy din bild, men det sparar också värdefulla resurser.

Som tryckeri är vi beroende av jordens resurser. Vi är medvetna om detta och därför säkerställer vi med vår beställningstillverkning att vi bara använder exakt det som är nödvändigt. Inget mer.

 

Vi stödjer den gröna omställningen

På Illux har vi omvandlat 100 % av våra elinköp till förnybar och CO2-neutral energi, producerad av dansk vindkraft.

Det har vi gjort för att dels värna om miljön och dels för att bidra till att stärka produktion och investeringar i miljövänlig energi.

Vi investerar i miljövänlig UV-tryckteknik

I vår produktion använder vi den allra bästa UV-trycktekniken som ger maximalt resultat, men med ett minimalt avtryck på miljön. Konkret har vi investerat i en Nyala storformatsskrivare från swissQprint med certifierade, miljövänliga bläckpatroner.

Greenguard Gold-certifierat bläck
Vårt UV-tryck har ett Greenguard Gold-certifikat från världens ledande oberoende säkerhets- och certifieringsorganisation UL Environment.

Det betyder att trycket uppfyller några av världens mest kritiska emissionsstandarder för kemiska ämnen, och att det därför inte släpper ut kemikalier och skadliga ämnen som VOC (flyktiga organiska föreningar). Det innebär också att trycket är godkänt för användning på sjukhus, skolor och andra anläggningar där särskilt känsliga personer kan vistas. 

För att uppnå Greenguard Gold-certifieringen har UV-trycket testats för mer än 10 000 kemikalier, där det har visat låga kemikalie- och partikelutsläpp vid användning inomhus. Det testas också årligen för mer än 10 000 VOC för att behålla certifieringen.

Våra produkter

Vi ställer höga krav på våra produkters kvalitet. Vi gör detta för att garantera dig den finaste produkten, men också för att säkerställa hög hållbarhet och lång livslängd. Vi vill inte att våra produkter ska vara en del av en slit- och slängkultur, utan att de ska fungera som bestående minnen och vackra konstverk som kan pryda väggen i många år.

Har du samma övertygelse? Och vill du gå steget längre och välja produkter med särskilt miljövänliga kvaliteter?

Ta då en närmare titt här

Følg os