Påbörja beställning

med ditt eget motiv här

Ljudabsorbenter för hemmet eller kontoret

Illux använder den senaste UV-trycktekniken för att producera dekorativ väggkonst som samtidigt är den mest effektiva och hållbara ljudabsorbenten.
Den höga kvaliteten på våra ljudabsorbenter säkerställs genom att använda akustikplattor med ljuddämpning från Ecophon. Helt precist med en ljudabsorptionskoefficient på 0,95 som kategoriseras som klass A (bäst). Vi trycker direkt på ljudabsorberande akustikplattor för optimal effekt och optimal hållbarhet på trycket som inte bleknar.

Ljuddämpande konst

från vårt eget galleri

Akustiktavla utan ram

Våra akustiktavlor trycks med högkvalitativt UV-tryck direkt på en 40 mm akustikplatta med en A-klass Ijudabsorption som fungerar som bullerdämpande och akustikförbättrande. Akustiktavlan är minimalistisk i sitt uttryck på grund av de vita kanterna som gör inramning överflödig. Bilden har dolda fästen på baksidan så den får en svävande effekt ca. 15 mm från väggen.

Börja här - med ditt eget foto

Akustiktavla med ram

Akustiktavlan tillverkas med ett superskarpt och hållbart UV-tryck direkt på A-klass ljudabsorberande glasullsplattor. Akustiktavlan minskar återklangen i rummet signifikant och utskriften bleks inte även om den utsätts för direkt solljus. Den 20mm kraftiga akustikplattan har en strukturerad yta som ger ett snyggt spel och du kan rama in den med en snygg ram efter eget val.

Börja här - med ditt eget foto
Börja här - med konst från vårt galleri

Tips & Tricks

10 tips & tricks til forbedring af akustikken i din bolig

Hur effektiva är akustiktavlorna?

Några fakta om akustik

Akustiken i ett rum kan beskrivas med rummets efterklangstid – hur lång tid det tar för ett ljud att dö ut i rummet. Hårda och släta ytor, t.ex. tegelväggar och gips, ger en lång efterklangstid eftersom de har en låg absorptionskoefficient. Material med öppen ytstruktur, t.ex. Illux akustiktavlor, har en hög absorptionskoefficient, vilket ger en kort efterklangstid och mycket god akustik med förbättrad taluppfattbarhet och minimerad bullerstörning.

Absorptionskoefficienten mäts från 0 till 1, där 0 innebär att materialet inte absorberar någon ljudenergi alls och 1 innebär att materialet absorberar 100 % av ljudenergin – som ett öppet fönster där ljudet inte återvänder. Som framgår av diagrammet absorberar putsade tegelstenar 2–7 % av ljudet, medan en 9 mm tjock matta absorberar 20–30 %. Illux akustiktavlor har vanligtvis en absorptionskoefficient på 0,8–1,0, vilket motsvarar 80–100 %.

Människans hörselområde börjar vid cirka 20 Hz och varierar upp till 20 000 Hz. Mäns talröster ligger vanligtvis i intervallet 60–200 Hz, kvinnors 120–350 Hz och barnröster ännu högre. Som framgår av diagrammet har tjockleken på akustikplattorna en liten inverkan på effekten. De två typerna av akustiktavlor är lika effektiva vid höga toner, men vid lägre bastoner är den 40 mm stora akustikplattan något mer effektiv.

Hur många tavlor behöver du för att känna effekten?

Efterklangstiden beror på rummets volym och absorptionen från de olika ytorna/materialen i rummet – däribland naturligtvis de olika materialens yta. Kort sagt – ju fler akustiktavlor, desto kortare efterklangstid. På daghem strävar man efter en kort efterklangstid på 0,4 sekunder, medan man i öppna kontorsmiljöer eller i ett pentry strävar efter en tillfredsställande efterklangstid på cirka 0,6–0,8 sekunder.

Rumsdimensioner och materialabsorption har motsatt effekt på akustiken – dubbelt så stor volym ger dubbelt så lång efterklangstid och dubbelt så stor absorption ger halva efterklangstiden. Om du känner till de akustiska egenskaperna hos rummets material och rummets dimensioner kan du beräkna rummets efterklangstid. Alternativt kan en akustiker med professionell mätutrustning mäta den exakta efterklangstiden. Innan du börjar göra stora beräkningar och dyra mätningar rekommenderar vi denna metod:

En grov tumregel:

Om akustiken är högljudd och störande i ett rum som är 2–4 meter högt behöver du vanligtvis akustiktavlor som täcker 10–20 % av golvytan. För 40 kvm golvyta behöver du 4–8 kvm akustiktavlor. Storleken på tavlorna är inte viktig – det är den totala ytan som räknas. Vi kan anpassa storleken på tavlorna så att de passar dina väggar, upp till maximalt 120x240 cm.

Inspiration

Priser och storlekar

Leverans av filer

  • Vi rekommenderar max 60 cm per. 1000 pixlar. En Iphone 7 har till exempel en 12MP kamera med ca. 4000x3000 pixlar. Max för detta blir då 240x180 cm - och jo, det är ganska stort :).
  • Filformat: JPG (föredraget), TIFF, PDF och PNG (endast för nödsituation).
  • Upplösning: 150-300 dpi (ofta får du ingen fördel av 300 dpi fram för 150 dpi).

Specifikation av filleverans (för nördarna)
Test kvaliteten af din fil her

Välj mellan flera ramar

Bullerdämpande världskarta

Full returrätt

Hur många bilder behöver du för ljuddämpning?

Hur många m2 akustiktavlor du behöver för att få en tillfredsställande akustik beror på många faktorer: Rummets utformning, höjd, ytor, inredning och framför allt "the ear of the beholder". På daghem vill man gärna ha en kort efterklangstid på 0,4 sekunder, medan man i öppna kontorsmiljöer eller kök-allrum kan tycka att en efterklangstid på 0,6 - 0,8 sekunder är tillfredsställande, och i kyrkor ända upp till 12-14 sekunder. Så kraven/önskemålen är väldigt individuella från rum till rum. Efterklangstiden är den tid (i sekunder) som det tar ljudnivån att minska med 60 dB efter att ljudkällan (t.ex. handklapp) utlöses.

Det finns tekniker som kan mäta den exakta efterklangstiden, men det kan vara dyrt och tidskrävande. Men mindre duger eftersom vi vet av erfarenhet att du som tumregel normalt behöver akustiktavlor motsvarande 10-20% av golvytan i ett vanligt rum med 2,5-3 meters takhöjd. Med en golvyta på 40 m2 bör du använda 4-8 m2 akustiktavlor. Tavlornas storlek är inte viktig - det är den totala ytan som räknas. Vi kan anpassa tavlornas storlek så att de passar dina väggar, men upp till maximalt 120x240 cm.

Vill du få ytterligare råd för just ditt rum? Skicka gärna dina kontaktdata och eventuella frågor till post@illux.se eller ring 040-692 24 68.

B2B dekorera